+45 64 75 20 00

Salat og krydderurt dyrkningssystem​

Viemose-Dribogas rendesystem er et fuldautomatisk dyrkningssystem til salat og krydderurter. Systemet er udviklet af os og bliver produceret på vores egen fabrik, hvor løbende udvikling også foregår. – det sikrer høj kvalitet og leveringssikkerhed.

Planterne dyrkes i plastrender, hvor vand og gødning styres efter plantens behov. Systemet er udviklet til at give mere og mere afstand mellem renderne i takt med, at planten vokser. Dermed skabes de mest optimale betingelser for kulturen og samtidig giver det gode arbejdsforhold.

Vandingsvandet opsamles i en returtank, hvor det renses og genbruges. Herved undgås vand- og gødningsspild til fordel for økonomi og miljø.

Vi tilbyder alle dele af salatdyrkningssystemet; rendesystem, automatisk fremtræk, vandingssystem, gødningsblander, vandrensning og pakkefaciliteter, samt affaldshåndtering. Anlægget kan naturligvis tilpasses eksisterende væksthuse eller etableres i en ny afdeling.

Som noget nyt leveres anlægget nu også som Multilayer system, med LED belysning i det antal lag der er plads til i bygningen/drivhuset

​​

Company Info

Viemose Driboga A/S

CVR: 10531837

Address

Odensevej 38, Verninge

5690 Tommerup